Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Food Bazar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do KRS pod nr 0000396462.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Food Bazar Sp. z o. o. lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Food Bazar Sp. z o. o. użytkownik strony nie może

  1. wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracować (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich)

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter informacyjny. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.

Food Bazar Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej.

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie banerów, przycisków lub hyperlinków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Food Bazar Sp. z o. o. ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Food Bazar Sp. z o. o. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem Food Bazar Sp. z o. o. jakichkolwiek danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego.